mojo esan

ศูนย์สื่อสุขภาวะเพื่อการสื่อสารภาคอีสาน (MOJO อีสาน)
ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจชุมชน สถานการณ์พื่นที่ งานบุญศีลกินทาน
โครงการ EVENT พื่นที่ชุมชน รู้ทันทุกความเคลื่อนไหว

กิจกรรมภาคี (สสส.)(เพจภาคี 6 จังหวัด)